9/9

Bo mạch chủ

Còn hàng
Giảm 5%
6,550,000 đ 6,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetX570 SocketAM4 Kích thướcATX
Còn hàng
Giảm 8%
14,500,000 đ 13,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetTRX40 SocketTRX4 Kích thướcATX
Còn hàng
Giảm 5%
2,190,000 đ 2,090,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB510M Socket1200 Kích thướcMicro-ATX
Còn hàng
Giảm 5%
2,190,000 đ 2,090,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetH510M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
Giảm 3%
2,990,000 đ 2,890,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcMicro-ATX
Còn hàng
Giảm 6%
3,400,000 đ 3,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB460 Socket1200 Kích thướcATX
Còn hàng
Giảm 18%
8,990,000 đ 7,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Còn hàng
Giảm 14%
4,390,000 đ 3,790,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetZ490 Socket1200 Kích thướcATX
Còn hàng
Giảm 12%
4,990,000 đ 4,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Còn hàng
Giảm 17%
2,990,000 đ 2,490,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Còn hàng
Giảm 24%
2,890,000 đ 2,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetH510 Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
Giảm 14%
15,990,000 đ 13,790,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Còn hàng
Giảm 14%
4,990,000 đ 4,290,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Còn hàng
Giảm 17%
2,890,000 đ 2,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB450M SocketAM4 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
1,469,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetH81M Socket1150 Kích thướcMicro-ATX
Còn hàng
Giảm 8%
2,390,000 đ 2,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetH510M Socket1200 Kích thướcMicro-ATX
Còn hàng
2,450,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
Giảm 4%
2,590,000 đ 2,490,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
2,799,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
3,369,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
Giảm 6%
3,600,000 đ 3,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcMicro-ATX
Còn hàng
4,469,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcATX
Còn hàng
4,269,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560M Socket1200 Kích thướcm-ATX
Còn hàng
4,669,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
ChipsetB560 Socket1200 Kích thướcATX

Bo mạch chủ

Thương hiệu
Chipset
Socket
Chuẩn kích thước
Giá