9/9

CPU AMD

Còn hàng
Giảm 6%
141,000,000 đ 132,540,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketsWRX80
Còn hàng
Giảm 6%
72,000,000 đ 67,680,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketsWRX80
Còn hàng
Giảm 6%
30,000,000 đ 28,200,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketsWRX80
Còn hàng
Giảm 10%
6,990,000 đ 6,300,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 2%
3,090,000 đ 3,040,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 19%
9,890,000 đ 7,990,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 10%
12,990,000 đ 11,690,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 12%
16,990,000 đ 14,990,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 10%
23,990,000 đ 21,590,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 14%
4,790,000 đ 4,100,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 18%
3,400,000 đ 2,780,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 18%
10,340,000 đ 8,460,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 18%
13,750,000 đ 11,250,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 19%
3,590,000 đ 2,890,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 16%
3,700,000 đ 3,090,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 9%
21,560,000 đ 19,600,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 16%
121,880,000 đ 102,900,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketsTRX4
Còn hàng
Giảm 22%
1,599,000 đ 1,249,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4
Còn hàng
Giảm 18%
3,400,000 đ 2,780,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
SocketAM4

CPU AMD

Thương hiệu
Dòng CPU
Số nhân CPU
Socket
Giá