9/9

CPU - Bộ vi xử lý

Còn hàng
Giảm 5%
9,000,000 đ 8,590,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1200
Còn hàng
Giảm 4%
7,590,000 đ 7,290,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1200
Còn hàng
Giảm 8%
1,590,000 đ 1,460,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1200
Còn hàng
Giảm 33%
2,990,000 đ 1,990,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 39%
1,290,000 đ 790,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 44%
900,000 đ 500,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 44%
900,000 đ 500,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1155
Còn hàng
Giảm 34%
2,999,000 đ 1,990,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 21%
3,790,000 đ 2,990,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 44%
1,590,000 đ 890,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1155
Còn hàng
Giảm 30%
1,990,000 đ 1,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 30%
1,990,000 đ 1,390,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 53%
1,890,000 đ 890,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1155
Còn hàng
Giảm 14%
1,390,000 đ 1,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1151-v2
Còn hàng
Giảm 14%
2,190,000 đ 1,890,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1151
Còn hàng
Giảm 15%
1,590,000 đ 1,350,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1151
Còn hàng
Giảm 20%
1,490,000 đ 1,190,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1151
Còn hàng
Giảm 39%
1,290,000 đ 790,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 47%
1,290,000 đ 690,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 34%
990,000 đ 650,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150
Còn hàng
Giảm 40%
990,000 đ 590,000 đ
Mua ngay với 1 nhấp chuột
Socket1150

CPU - Bộ vi xử lý

Thương hiệu
Dòng CPU
Số nhân CPU
Socket
Giá