Ổ cứng gắn ngoài - HDD Box

Loại ổ đĩa
USB 3.0

SAMSUNG M3 500GB -

Gọi để biết giá