Laptop - Linh kiện

Bộ nhớ đệm
Tần số quét
Thiết kế card
Thời gian phản hồi
Loại đĩa quang
USB 2.0
USB 3.0
VGA
HDMI
Webcam
Khe đọc thẻ nhớ
Phần mềm sẵn có