9/9
Băng tần hỗ trợ
Số cổng LAN Ethernet
Thương hiệu
Giá