SSD CORSAIR

Dung lượng đĩa cứng
Loại ổ đĩa
USB 3.0