SSD SAMSUNG

Tốc độ ghi (max)
Thương Hiệu
USB 3.1
Loại ổ đĩa
USB 3.0