DANH MỤC SẢN PHẨM

Màn máy chiếu

Màn chiếu chân Apollo 70"x70"

880,000₫

Màn chiếu chân Apollo 84"x84"

1,490,000₫

Màn chiếu điện tử Apollo 70"x70"

1,960,000₫

Màn chiếu điện tử Apollo 84"x 84"

2,280,000₫

Màn chiếu điện tử Apollo 96"x 96"

2,530,000₫

Màn chiếu DINON/DALITE/APOLLO ELS 240 - 135” (96' x 96' / 2.44m x 2.44m)

1,850,000₫
Màn chiếu DINON/DALITE/APOLLO ELV 500 - 250” (197” x 147” / 5,03m x 3,8m)
-17%

Màn chiếu DINON/DALITE/APOLLO ELV 500 - 250” (197” x 147” / 5,03m x 3,8m)

37,500,000₫ 45,000,000₫
-17%
Màn chiếu DINON/DALITE/APOLLO ELV 600 - 300” (236” x 177” / 6,1m x 4,5m )
-17%

Màn chiếu DINON/DALITE/APOLLO ELV 600 - 300” (236” x 177” / 6,1m x 4,5m )

46,500,000₫ 55,800,000₫
-17%

Màn chiếu treo 96"x96" Dalite

1,590,000₫

Màn chiếu treo Apollo 70"x70"

840,000₫

Màn chiếu treo Apollo 84"x84"

1,340,000₫

Màn chiếu treo Apollo 96"x96"

1,750,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM