DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy lọc nước

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU

9,350,000₫

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen RO 5 lõi UNDERSINK thân vỏ trắng KG100HU+

11,330,000₫

Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen RO 9 lõi, VTU, màu đen (kèm carton) KG100HA

8,580,000₫

Máy lọc nước Kangaroo RO 2 vòi, 10 lõi KG10A3, VTU màu xanh(kèm carton)

9,350,000₫

Máy lọc nước Kangaroo RO 9 lõi KG109A, VTU, màu xanh (kèm carton)

7,040,000₫

Máy lọc nước nano Toshiba TWP-N1686UV(W1)

5,050,000₫

Máy lọc nước Pureit Casa

7,480,000₫

Máy lọc nước Pureit Ultima

13,640,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM