DANH MỤC SẢN PHẨM

SSD Klevv

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C700 RGB 240GB M2 NVME Gen3x4 – K240GM2SP0-C7R (Read/Write: 1,500/1,000 MB/s, 3D 72-Layer NAND)

1,290,000₫

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C700 RGB 480GB M2 NVME Gen3x4 – K480GM2SP0-C7R (Read/Write: 1,500/1,300 MB/s, 3D 72-Layer NAND)

1,990,000₫

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C700 RGB 960GB M2 NVME Gen3x4 – K960GM2SP0-C7R (Read/Write: 1,500/1,300 MB/s, 3D 72-Layer NAND)

3,490,000₫

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C710 1TB M2 NVME Gen3x4 – K01TBM2SP0-C71 (Read/Write: 2,100/1,650 MB/s, TLC Nand)

3,029,000₫

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C710 256GB M2 NVME Gen3x4 – K256GM2SP0-C71 (Read/Write: 1,950/1,250 MB/s, TLC Nand)

1,029,000₫

Ổ cứng SSD Klevv CRAS C710 512GB M2 NVME Gen3x4 – K512GM2SP0-C71 (Read/Write: 2,050/1,650 MB/s, TLC Nand)

1,629,000₫

Ổ cứng SSD KLEVV NEO N400 120GB SATA 3 (K120GSSDS3-N40) (READ/WRITE: 500MB/S, TLC NAND)

499,000₫

Ổ cứng SSD Klevv Neo N400 240GB Sata 3 – K240GSSDS3-N40 (Read/Write: 500MB/s, TLC Nand)

810,000₫

Ổ cứng SSD Klevv Neo N400 480GB Sata 3 – K480GSSDS3-N40 (Read/Write: 500MB/s, TLC Nand)

1,400,000₫

Ổ cứng SSD Klevv Neo N610 1TB Sata 3 – K01TBSSDS3-N61 (Read/Write: 560/520 MB/s, TLC Nand)

2,990,000₫

Ổ cứng SSD Klevv Neo N610 256GB Sata 3 – K256GSSDS3-N61 (Read/Write: 560/520 MB/s, TLC Nand)

970,000₫

Ổ cứng SSD Klevv Neo N610 512GB Sata 3 – K512GSSDS3-N61 (Read/Write: 560/520 MB/s, TLC Nand)

1,650,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM