DANH MỤC SẢN PHẨM

Nguồn Corsair

Nguồn Corsair AX1200i - CP-9020008-NA

9,450,000₫

Nguồn Corsair RM1000i 1000W Modular 80 PLUS Gold (CP-9020084-NA)

5,550,000₫

Nguồn Corsair RM650x - CP-9020178-NA

3,150,000₫
Nguồn Corsair RM750 v2019 (CP-9020195-NA) Nguồn Corsair RM750 v2019 (CP-9020195-NA)
-9%

Nguồn Corsair RM750 v2019 (CP-9020195-NA)

2,700,000₫ 2,970,000₫
-9%
Nguồn Corsair RM850 v2019 (CP-9020196-NA) Nguồn Corsair RM850 v2019 (CP-9020196-NA)
-13%

Nguồn Corsair RM850 v2019 (CP-9020196-NA)

3,000,000₫ 3,450,000₫
-13%

Nguồn Corsair RM850i – 80 Plus Gold – Corsair Link – Full Modul (CP-9020083-NA)

4,390,000₫

Nguồn Corsair RM850x – 80 Plus Gold – Full Modul (CP-9020093-NA)

3,990,000₫
Nguồn Corsair RM850X - CP-9020180-NA Nguồn Corsair RM850X - CP-9020180-NA
-13%

Nguồn Corsair RM850X - CP-9020180-NA

3,900,000₫ 4,490,000₫
-13%
Nguồn Corsair SF Series, SF750, 750 Watt, SFX, 80+ Platinum CP-9020186-NA Nguồn Corsair SF Series, SF750, 750 Watt, SFX, 80+ Platinum CP-9020186-NA
-15%

Nguồn Corsair SF Series, SF750, 750 Watt, SFX, 80+ Platinum CP-9020186-NA

3,890,000₫ 4,590,000₫
-15%
Hết hàng
Nguồn Corsair SF600 – 80 Plus Platinum (CP-9020182-NA) Nguồn Corsair SF600 – 80 Plus Platinum (CP-9020182-NA)
-10%

Nguồn Corsair SF600 – 80 Plus Platinum (CP-9020182-NA)

3,240,000₫ 3,600,000₫
-10%

Nguồn Máy tính Corsair - RM650x - 80 Plus Gold - Full Modul (CP-9020091-NA)

3,050,000₫

Nguồn máy tính Corsair 500W VS500 CP-9020118-NA

1,130,000₫
Nguồn Máy tính Corsair AX1600i (CP-9020087-NA) Nguồn Máy tính Corsair AX1600i (CP-9020087-NA)
-16%

Nguồn Máy tính Corsair AX1600i (CP-9020087-NA)

11,220,000₫ 13,400,000₫
-16%
Nguồn Máy tính Corsair CP-9020105-NA SF600 600W SFX Full Modular 80 PLUS GOLD Certified Power Supply
-9%

Nguồn Máy tính Corsair CP-9020105-NA SF600 600W SFX Full Modular 80 PLUS GOLD Certified Power Supply

3,190,000₫ 3,509,000₫
-9%

Nguồn Máy tính Corsair CP-9020131-UK TXM Series 750 W TX750M ATX

2,990,000₫

Nguồn Máy tính Corsair CP-9020133-UK TX550M 550 W 80+ Gold Power

2,090,000₫

Nguồn Máy tính Corsair CP-9020156-NA RMx Series RM850x 850W 80+ Gold Certified Fully Modular Power Supply White

4,690,000₫
Nguồn máy tính Corsair CV650 650W 80 Plus Bronze (CP-9020236-NA) Nguồn máy tính Corsair CV650 650W 80 Plus Bronze (CP-9020236-NA)
-17%

Nguồn máy tính Corsair CV650 650W 80 Plus Bronze (CP-9020236-NA)

1,235,000₫ 1,480,000₫
-17%
Nguồn máy tính Corsair CV750 750w 80 Plus Bronze (CP-9020237-NA) Nguồn máy tính Corsair CV750 750w 80 Plus Bronze (CP-9020237-NA)
-17%

Nguồn máy tính Corsair CV750 750w 80 Plus Bronze (CP-9020237-NA)

1,440,000₫ 1,730,000₫
-17%

Nguồn Máy tính Corsair CX Series 650 Watt 80 Plus Bronze Certified Modular Power Supply (CP-9020103-NA)

1,990,000₫

Nguồn Máy tính Corsair CX Series CX750 80 Plus Bronze

2,350,000₫
Nguồn máy tính Corsair CX650 - 650W 80 Plus Bronze (CP-9020122-NA) Nguồn máy tính Corsair CX650 - 650W 80 Plus Bronze (CP-9020122-NA)
-11%

Nguồn máy tính Corsair CX650 - 650W 80 Plus Bronze (CP-9020122-NA)

1,590,000₫ 1,780,000₫
-11%
Nguồn Máy tính Corsair HX1000 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020139-NA)
-9%

Nguồn Máy tính Corsair HX1000 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020139-NA)

5,860,000₫ 6,446,000₫
-9%
Nguồn máy tính Corsair HX1000i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020214-NA) Nguồn máy tính Corsair HX1000i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020214-NA)
-7%

Nguồn máy tính Corsair HX1000i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020214-NA)

5,742,000₫ 6,200,000₫
-7%
Nguồn máy tính Corsair HX1200 - 80 Plus Platinum (CP-9020140-NA)
-16%

Nguồn máy tính Corsair HX1200 - 80 Plus Platinum (CP-9020140-NA)

5,770,000₫ 6,900,000₫
-16%
Nguồn máy tính Corsair HX1500i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020215-NA) Nguồn máy tính Corsair HX1500i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020215-NA)
-17%

Nguồn máy tính Corsair HX1500i Platinum 80 Plus Platinum - Full Modular - (CP-9020215-NA)

8,010,000₫ 9,600,000₫
-17%

Nguồn Máy tính Corsair HX750 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020137-NA)

4,050,000₫
Nguồn Máy tính Corsair HX850 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020138-NA) Nguồn Máy tính Corsair HX850 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020138-NA)
-20%

Nguồn Máy tính Corsair HX850 – 80 Plus Platinum – Full Modul (CP-9020138-NA)

3,190,000₫ 3,990,000₫
-20%
Nguồn máy tính Corsair HX850 Platinum 80 Plus Platinum - Full Modul - (CP-9020213-NA) Nguồn máy tính Corsair HX850 Platinum 80 Plus Platinum - Full Modul - (CP-9020213-NA)
-18%

Nguồn máy tính Corsair HX850 Platinum 80 Plus Platinum - Full Modul - (CP-9020213-NA)

3,010,000₫ 3,650,000₫
-18%

Nguồn Máy tính Corsair PSU 600W SF600W SFX, CP-9020105-EU

3,120,000₫
Nguồn máy tính Corsair RM1000e 80 Plus Gold Full Modul (CP-9020250-NA) Nguồn máy tính Corsair RM1000e 80 Plus Gold Full Modul (CP-9020250-NA)
-8%

Nguồn máy tính Corsair RM1000e 80 Plus Gold Full Modul (CP-9020250-NA)

4,334,000₫ 4,700,000₫
-8%
Nguồn máy tính Corsair RM1000e PCIE5 1000W 80 Plus Gold CP-9020264-NA Nguồn máy tính Corsair RM1000e PCIE5 1000W 80 Plus Gold CP-9020264-NA
-16%

Nguồn máy tính Corsair RM1000e PCIE5 1000W 80 Plus Gold CP-9020264-NA

4,020,000₫ 4,780,000₫
-16%
Nguồn Máy tính Corsair RM1000x – 80 Plus Gold (CP-9020094-NA)
-9%

Nguồn Máy tính Corsair RM1000x – 80 Plus Gold (CP-9020094-NA)

4,900,000₫ 5,390,000₫
-9%
Nguồn máy tính Corsair RM1000x 2021 1000W 80 Plus Gold CP-9020201-NA Nguồn máy tính Corsair RM1000x 2021 1000W 80 Plus Gold CP-9020201-NA
-17%

Nguồn máy tính Corsair RM1000x 2021 1000W 80 Plus Gold CP-9020201-NA

4,320,000₫ 5,200,000₫
-17%
Nguồn máy tính Corsair RM1000x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020253-NA) Nguồn máy tính Corsair RM1000x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020253-NA)
-15%

Nguồn máy tính Corsair RM1000x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020253-NA)

4,780,000₫ 5,620,000₫
-15%
Hết hàng
Nguồn máy tính Corsair RM1200x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020254-NA) Nguồn máy tính Corsair RM1200x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020254-NA)
-18%

Nguồn máy tính Corsair RM1200x Shift 80 Plus Gold - Full Modul - (CP-9020254-NA)

5,360,000₫ 6,530,000₫
-18%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM