DANH MỤC SẢN PHẨM

Nguồn SEGOTEP

Nguồn Segotep F7-C600

750,000₫

Nguồn Segotep GP600G

1,799,000₫

Nguồn Segotep GP600G- modular

2,399,000₫

Nguồn Segotep GP600T

2,699,000₫

Nguồn Segotep GP700G

2,599,000₫

Nguồn Segotep H9 Plus - D620

1,099,000₫

Nguồn Segotep Q6-A500

579,000₫

Nguồn Segotep RP Plus - C600

1,379,000₫

Nguồn Segotep S7GT-C500

599,000₫

Nguồn Segotep SG-900G

4,199,000₫

Nguồn Segotep SP-500

299,000₫

Nguồn Segotep SP-500E

299,000₫

Nguồn Segotep SP-500W

299,000₫

Nguồn Segotep SP-550

330,000₫

Nguồn Segotep X3

479,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM