DANH MỤC SẢN PHẨM

USB Flash

Acer UF200 UDP USB 2.0 Flash Drive Silver Metal 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB Acer UF200 UDP USB 2.0 Flash Drive Silver Metal 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
-5%

Acer UF200 UDP USB 2.0 Flash Drive Silver Metal 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB

61,000₫ 64,000₫
-5%
Acer UF300 UDP USB 3.0 Flash Drive 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB Acer UF300 UDP USB 3.0 Flash Drive 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
-4%

Acer UF300 UDP USB 3.0 Flash Drive 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB

74,000₫ 77,000₫
-4%
Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Black 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Black 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB
-4%

Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Black 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB

51,000₫ 53,000₫
-4%
Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Green 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Green 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB
-4%

Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic Green 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB

51,000₫ 53,000₫
-4%
Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic White 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic White 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB
-4%

Acer UP200 USB 2.0 Flash Drive Plastic White 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB

51,000₫ 53,000₫
-4%
ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC BLACK 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC BLACK 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T
-4%

ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC BLACK 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T

74,000₫ 77,000₫
-4%
ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC GREEN 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC GREEN 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T
-50%

ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC GREEN 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T

99,000₫ 199,000₫
-50%
ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC WHITE 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC WHITE 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T
-4%

ACER UP300 USB 3.2 GEN 1 FLASH DRIVE PLASTIC WHITE 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1T

74,000₫ 77,000₫
-4%
Acer USB UM310 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Flash Driver 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB Acer USB UM310 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Flash Driver 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
-3%

Acer USB UM310 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Flash Driver 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB

83,000₫ 86,000₫
-3%
SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive  CZ50 -32GB -  Blue/ Pink/ Green (SDCZ50C-032G-B46T) SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive  CZ50 -32GB -  Blue/ Pink/ Green (SDCZ50C-032G-B46T)
-26%

SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive CZ50 -32GB - Blue/ Pink/ Green (SDCZ50C-032G-B46T)

196,000₫ 265,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 128GB - Green (SDCZ96-128G-G46) Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 128GB - Green (SDCZ96-128G-G46)
-26%

Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 128GB - Green (SDCZ96-128G-G46)

245,000₫ 331,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 256GB - Green (SDCZ96-256G-G46) Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 256GB - Green (SDCZ96-256G-G46)
-26%

Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 256GB - Green (SDCZ96-256G-G46)

460,000₫ 621,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 512GB - Green (SDCZ96-512G-G46) Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 512GB - Green (SDCZ96-512G-G46)
-26%

Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 - 512GB - Green (SDCZ96-512G-G46)

919,000₫ 1,241,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 -64GB - Green (SDCZ96-064G-G46) Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 -64GB - Green (SDCZ96-064G-G46)
-26%

Thiết bị lưu trữ SanDisk Ultra Eco USB 3.2 Gen 1 Flash Drive CZ96 -64GB - Green (SDCZ96-064G-G46)

141,000₫ 190,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Black with red (SDCZ50-128G-B35) Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Black with red (SDCZ50-128G-B35)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Black with red (SDCZ50-128G-B35)

202,000₫ 273,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-128G-B35 Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-128G-B35
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 128GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-128G-B35

208,000₫ 281,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 16GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Blue/Green/Pink (SDCZ50C-016G-B46T) Thiết bị lưu trữ USB 16GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Blue/Green/Pink (SDCZ50C-016G-B46T)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 16GB SanDisk Cruzer Blade USB Flash Drive/ Blue/Green/Pink (SDCZ50C-016G-B46T)

182,000₫ 246,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 256GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-256G-B35 Thiết bị lưu trữ USB 256GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-256G-B35
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 256GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-256G-B35

416,000₫ 562,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 32 GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive CZ60/ Black (SDCZ60-032G-G46T) Thiết bị lưu trữ USB 32 GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive CZ60/ Black (SDCZ60-032G-G46T)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 32 GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive CZ60/ Black (SDCZ60-032G-G46T)

214,000₫ 289,000₫
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 32GB SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive/ Black - SDCZ60-032G-B35

Liên hệ
Hết hàng
Thiết bị lưu trữ USB 32GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Blue Red (SDCZ48-032G-G462) Thiết bị lưu trữ USB 32GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Blue Red (SDCZ48-032G-G462)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 32GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Blue Red (SDCZ48-032G-G462)

163,000₫ 220,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB 512GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Black (SDCZ48-512G-G46) Thiết bị lưu trữ USB 512GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Black (SDCZ48-512G-G46)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB 512GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive/ Black (SDCZ48-512G-G46)

900,000₫ 1,215,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 32GB Gold Edition (SDDD3-032G-G46GW) Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 32GB Gold Edition (SDDD3-032G-G46GW)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 32GB Gold Edition (SDDD3-032G-G46GW)

101,000₫ 136,000₫
-26%
Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 64GB Gold Edition (SDDD3-064G-G46GW) Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 64GB Gold Edition (SDDD3-064G-G46GW)
-26%

Thiết bị lưu trữ USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 Flash Drive 64GB Gold Edition (SDDD3-064G-G46GW)

134,000₫ 181,000₫
-26%
USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50-064G-B35) USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50-064G-B35)
-26%

USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50-064G-B35)

99,000₫ 134,000₫
-26%
USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50C-064G-B35BE) USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50C-064G-B35BE)
-26%

USB 2.0 Sandisk Cruzer Blade CZ50 64GB (SDCZ50C-064G-B35BE)

99,000₫ 134,000₫
-26%
USB 2.0 Tốc Độ Cao 8GB 16GB 32GB 64GB Pha Lê Thời Trang
-67%

USB 2.0 Tốc Độ Cao 8GB 16GB 32GB 64GB Pha Lê Thời Trang

99,000₫ 299,000₫
-67%
USB 3.0 LEXAR JUMPDRIVE V400 64GB [LJDV400064G-BNPNG] USB 3.0 LEXAR JUMPDRIVE V400 64GB [LJDV400064G-BNPNG]
-50%

USB 3.0 LEXAR JUMPDRIVE V400 64GB [LJDV400064G-BNPNG]

100,000₫ 200,000₫
-50%
Hết hàng
USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 256GB 150MB/s SDCZ73-256G-G46 USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 256GB 150MB/s SDCZ73-256G-G46
-26%

USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 256GB 150MB/s SDCZ73-256G-G46

473,000₫ 639,000₫
-26%
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 128GB 100MB/s SDCZ48-128G-U46 USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 128GB 100MB/s SDCZ48-128G-U46
-26%

USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 128GB 100MB/s SDCZ48-128G-U46

225,000₫ 304,000₫
-26%
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 256GB 100MB/s SDCZ48-256G-U46 USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 256GB 100MB/s SDCZ48-256G-U46
-26%

USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 256GB 100MB/s SDCZ48-256G-U46

450,000₫ 608,000₫
-26%
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 64GB 100MB/s SDCZ48-064G-U46R USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 64GB 100MB/s SDCZ48-064G-U46R
-26%

USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48 64GB 100MB/s SDCZ48-064G-U46R

116,000₫ 157,000₫
-26%
USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 32GB 100MB/s DTSWIVL/32GB USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 32GB 100MB/s DTSWIVL/32GB
-50%

USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 32GB 100MB/s DTSWIVL/32GB

99,000₫ 199,000₫
-50%
USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 64GB 100MB/s DTSWIVL/64GB USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 64GB 100MB/s DTSWIVL/64GB
-36%

USB 3.1 Kingston DataTraveler Swivl 64GB 100MB/s DTSWIVL/64GB

190,000₫ 299,000₫
-36%
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46 USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46
-33%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 128GB OTG SDDDC4-128G-G46

399,000₫ 599,000₫
-33%
Hết hàng
USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46 USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46
-26%

USB 3.1 Sandisk Ultra Dual Drive Luxe OTG Type-C DDC4 256GB OTG SDDDC4-256G-G46

544,000₫ 734,000₫
-26%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM