DANH MỤC SẢN PHẨM

Máy hủy tài liệu

Máy hủy giấy BINGO - C32
-10%

Máy hủy giấy BINGO - C32

4,563,000₫ 5,070,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO - C35
-10%

Máy hủy giấy BINGO - C35

4,680,000₫ 5,200,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO - C36
-10%

Máy hủy giấy BINGO - C36

5,382,000₫ 5,980,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO 168-CD2
-10%

Máy hủy giấy BINGO 168-CD2

23,400,000₫ 26,000,000₫
-10%
Máy hủy giấy Bingo 168-CD3
-10%

Máy hủy giấy Bingo 168-CD3

32,760,000₫ 36,400,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO C30
-21%

Máy hủy giấy BINGO C30

3,790,000₫ 4,790,000₫
-21%
Máy hủy giấy BINGO C40CD
-11%

Máy hủy giấy BINGO C40CD

3,816,000₫ 4,290,000₫
-11%
Máy hủy giấy Bingo C42CD
-10%

Máy hủy giấy Bingo C42CD

7,488,000₫ 8,320,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO C45CD
-10%

Máy hủy giấy BINGO C45CD

5,850,000₫ 6,500,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO ELEGANT
-10%

Máy hủy giấy BINGO ELEGANT

7,605,000₫ 8,450,000₫
-10%
Máy hủy giấy BINGO-168-CD1
-10%

Máy hủy giấy BINGO-168-CD1

21,060,000₫ 23,400,000₫
-10%
Máy hủy giấy EBA - 1125S
-10%

Máy hủy giấy EBA - 1125S

13,455,000₫ 14,950,000₫
-10%
Máy hủy giấy EBA - 2331S
-10%

Máy hủy giấy EBA - 2331S

36,885,000₫ 40,950,000₫
-10%
Máy hủy giấy EBA - 5141C
-10%

Máy hủy giấy EBA - 5141C

107,640,000₫ 119,600,000₫
-10%
Máy hủy giấy EBA 2127C
-10%

Máy hủy giấy EBA 2127C

25,740,000₫ 28,600,000₫
-10%
Máy hủy giấy EBA 2331C
-8%

Máy hủy giấy EBA 2331C

40,635,000₫ 44,060,000₫
-8%
Máy hủy giấy EBA 7050-2C
-10%

Máy hủy giấy EBA 7050-2C

1,047,150,000₫ 1,163,500,000₫
-10%
Máy huỷ giấy Xact Metal XM-200C
-11%

Máy huỷ giấy Xact Metal XM-200C

23,300,000₫ 26,200,000₫
-11%
Máy Hủy Tài Liệu Bingo C46CDT
-10%

Máy Hủy Tài Liệu Bingo C46CDT

6,435,000₫ 7,150,000₫
-10%
Máy hủy tài liệu Bonsai 4S16 Máy hủy tài liệu Bonsai 4S16
-8%

Máy hủy tài liệu Bonsai 4S16

4,416,000₫ 4,800,000₫
-8%
Máy hủy tài liệu Bonsai 4S23
-8%

Máy hủy tài liệu Bonsai 4S23

4,784,000₫ 5,200,000₫
-8%
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30
-8%

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

5,980,000₫ 6,500,000₫
-8%

Máy hủy tài liệu BOSSER 180X Gold

3,250,000₫

Máy hủy tài liệu BOSSER 220CC

5,170,000₫

Máy hủy tài liệu BOSSER 220CD

3,850,000₫

Máy hủy tài liệu BOSSER 220X

4,840,000₫

Máy hủy tài liệu BOSSER 240X

10,340,000₫
Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA 5146C
-8%

Máy hủy tài liệu công nghiệp EBA 5146C

267,821,000₫ 291,110,000₫
-8%

Máy Hủy Tài Liệu Công Nghiệp Silicon PS-4000C

38,900,000₫

Máy hủy tài liệu Dino C100

6,900,000₫
Hết hàng

Máy huỷ tài liệu Dino C22

4,400,000₫
Hết hàng

Máy huỷ tài liệu Dino Deluxe

4,600,000₫
Hết hàng

Máy hủy tài liệu DINO Grand

7,200,000₫
Hết hàng

Máy huỷ tài liệu Dino Plus

6,000,000₫
Hết hàng

Máy huỷ tài liệu Dino Star

2,200,000₫
Hết hàng

Máy hủy tài liệu DINO Super Grand

7,900,000₫
Hết hàng

SẢN PHẨM ĐÃ XEM