DANH MỤC SẢN PHẨM

​HDD Máy chủ

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3815-L200 HD SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

6,400,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3815-L400 HD SATA 6G 4TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

6,490,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3820-L100 HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

3,680,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3820-L200 HD SAS 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

4,950,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3820-L400 HD SAS 6G 4TB 7.2K HOT PL 3.5'' BC

6,890,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3904-L100 HD SATA 6G 10TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

15,180,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3904-L600 HD SATA 6G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

8,980,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3904-L800 HD SATA 6G 8TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

12,030,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3905-L100 HD SATA 6G 10TB 7.2K 512e N H-P 3.5' BC

15,090,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3905-L800

11,940,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3907-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC

6,110,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3907-L200 HD SATA 6G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC

10,610,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F3950-L100 HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC

4,600,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5532-L560 HD SAS 12G 600GB 15K HOT PL 3.5' EP

7,030,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5543-L190 HD SAS 12G 900GB 10K 512e HOT PL 2.5' EP

5,360,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5550-L130 HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP

4,150,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5550-L160 HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP

5,040,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5568-L130 HD SAS 12G 300GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP

4,700,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5568-L160 HD SAS 12G 600GB 10K 512n HOT PL 3.5' EP

5,800,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5571-L400 HD SAS 12G 4TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

6,870,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5571-L600 HD SAS 12G 6TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC

9,380,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5573-L200 HD SAS 12G 2TB 7.2K 512e HOT PL 2.5' BC

11,030,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5581-L112 HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n SED H-PL 2.5'

7,400,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5588-L480 SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP

10,610,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5592-L400 SSD SATA 6G 400GB Write-Int. 2.5' H-P EP

19,530,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5592-L800 SSD SATA 6G 800GB Write-Int. 2.5' H-P EP

39,000,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5600-L100 HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC

6,560,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5600-L200 HD SAS 12G 2TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC

11,140,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5608-L400 SSD SAS 12G 400GB Write-Int. 2.5" H-P EP

27,300,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5608-L800 SSD SAS 12G 800GB Write-Int. 2.5" H-P EP

45,360,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5614-L960 SSD SAS 12G 800GB Write-Int. 2.5" H-P EP

45,360,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5617-L480 SSD SAS 12G 480GB Read-Int. 2.5' H-P EP

27,300,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5617-L960 SSD SAS 12G 960GB Read-Int. 2.5' H-P EP

33,670,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5630-L240 SSD SATA 6G 240GB Read-Int. 3.5' H-P EP

5,310,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5630-L480 SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5' H-P EP

9,640,000₫

Ổ Cứng Máy Chủ FUJITSU S26361-F5630-L800 SSD SATA 6G 800GB Read-Int. 3.5' H-P EP

15,400,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM